Hartelijk welkom bij de internetpagina van Stichting Futuro Nica!

Graag informeert Futuro Nica u over haar doelstelling, haar activiteiten en resultaten.

Futuro Nica is opgericht op 20 november 2002 (Verenigde Naties, dag van het kind) en helpt jongeren in achterstandswijken in Managua, Nicaragua, met hun ontwikkeling en hun toekomst. Jaarlijks stelt Futuro Nica (maximaal) 30 jongeren in staat basis, middelbaar, universitair onderwijs of een cursus volgen.

Bij de bewust kleinschalige activiteiten van Futuro Nica geldt als uitgangspunt 'keep it simple and efficient'. Alle inzet van vrienden, familie, collega´s, relaties en bestuursleden (in Nederland en Nicaragua) geschiedt op basis van betrokkenheid en vrijwilligheid.

De naam en het logo van de stichting´Futuro Nica´ symboliseren de toekomst van Nicaragua. Deze toekomst ligt in de handen van de Nicaraguaanse jongeren en hun mogelijkheden om onderwijs te volgen. Het logo van Futuro Nica verenigt voorts de kleuren en symboliek van de vlaggen van Nicaragua en Nederland.

Nederland staat in 2014 op de vierde plaats in de ranglijst van rijkste landen, met een netto vermogen per inwoner van 71.430 euro. Nicaragua komt niet voor op de ranglijst.

Op de Thompson Reuters 'Top 100 Global Innovators List 2014' staan 4 bedrijven uit Nederland en ontbreekt Nicaragua.